شهرداری | خبرنامه
تازه ها, زندگی

بیلبوردهای پر و خالی؛ 106 میلیون درآمد شهرداری پایتخت و رکورد روزافزون یک تجارت

توسط - بیلبوردهای پر و خالی؛ 106 میلیون درآمد شهرداری پایتخت و رکورد روزافزون یک تجارت

شهرداری کابل در جریان سال گذشته از مجموع بیلبوردهای تبلیغاتی پایتخت افغانستان، 106 میلیون افغانی درآمد داشته که این مبلغ از شرکت‌های تبلیغاتی جمع‌آوری شده است.

راحله کوهستانی، رییس خدمات فرهنگی شهرداری کابل به خبرنامه گفت که در مجموع 1130 بیلبورد در کابل نصب می‌باشد و از این میان 716 بیلبورد آن مربوط شهرداری کابل می‌شود. این نهاد، بیلبوردها را...

تازه ها, زندگی

پایتخت آلوده؛ کابل، شهر شلوغ و انتقال اداره ترافیک به شهرداری

توسط - پایتخت آلوده؛ کابل، شهر شلوغ و انتقال اداره ترافیک به شهرداری

طرح ادغام اداره ترافیک پایتخت با شهرداری کابل در سومین نشست ملی توسعه شهر‌ها، توسط محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان تایید شد. مقام‌ها در ریاست شهرداری کابل اعلام کرده‌اند که این اداره کارهای خود را به زودی در چوکات شهرداری کابل آغاز خواهد کرد. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه گفت که این طرح از سوی شهرداری کابل در...

تازه ها, زندگی

کابل دیدنی‌تر شده است‌!

توسط - کابل دیدنی‌تر شده است‌!

شهرداری کابل در یک اقدام تازه،  چهره شهر کابل را با نصب پرچم‌های ملی افغانستان، ساختن چهار راهی‌ها و سایر نمادهای تزیینی تغییر داده است.  چهره خسته کننده‌ای شهر، به نظر می رسد پس از این امید برای مردم خلق کند و شاید یکی از راه های آرامش دادن به روان باشندگان یک شهر، زیبایی محلی باشد که در آن زندگی می کنند. به...