Tag: شایعه سندروم ناشناخته

کرونا کاوازاکی؛ آیا این سندروم ناشناخته پیوندی با کووید-۱۹ دارد؟

سندرم ناشناخته و نادری که در کودکان بروز می‌کند و می‌تواند با کووید-۱۹ مرتبط باشد، در چند کشور اروپایی گزارش شده‌است. سرویس بهداشت انگلستان گفت: موارد بستری کودکان دچار “یک…