سیستم تادیاتی | خبرنامه
تازه ها, روایت اقتصادی

افغانستان در آستانه سیستم پرداخت‌های الکترونیک

توسط - افغانستان در آستانه سیستم پرداخت‌های الکترونیک

به تازگی بانک مرکزی افغانستان به همکاری وزارت‌های مخابرات وتکنالوژی و مالیه و همچنان اداره آیسا، نظام مدرن مالی پرداخت های الکترونیک را، ایجاد کرده است.

اداره سیستم تادیاتی افغانستان (APS) هفته گذشته با عضویت چهار بانک رسما آغاز به کار کرد. در محفل گشایش این اداره قرارداد همکاری بین نهادهای دولتی ذکره شده و چهار بانک عضو امضاء شد. به گفته مسوولان...