سوپر توکانو | خبرنامه
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

گام نخست آمریکا برای تجهیز نیروی هوایی افغانستان

توسط - گام نخست آمریکا برای تجهیز نیروی هوایی افغانستان

استقبال کابل از اهدای چهار فروند جنگنده سبک به اردوی ملی

همزمان با پایان سال خونین جنگی ۲۰۱۵ در افغانستان، اولین دسته بمب افگن، از مجموعه ی ۲۰ هواپیمای جنگی سبک برزیلی وارد کشور شد. ورود این ۴ فروند هواپیمای جنگنده A29 سوپر توکانو مورد استقبال مقام های دولتی و کارشناسان نظامی امنیتی افغان قرار گرفته است.

جنگنده های...