سلیمان لایق | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

تلاش برای توسعه حزب وطن؛ مانور سیاسی یا انسجام مجدد نخبگان چپ‌گرای افغان؟

توسط - تلاش برای توسعه حزب وطن؛ مانور سیاسی یا انسجام مجدد نخبگان چپ‌گرای افغان؟

اوایل این هفته، شماری از اعضای حزب وطن، حزبی که داکتر نجیب الله آخرین رییس جمهور کمونیست افغانستان دبیرکل آن بود، در یک گردهم‌آیی اعلان کردند که پس از 25 سال بار دیگر فعالیت‌های شان خود را در این کشور از سر گرفته و گسترش می‌دهند.

عبدالجبار قهرمان، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و رییس کمیته کار برای آغاز...

تازه ها, روایت سیاسی

هفتم ثور و نقدی از درون در گفت‌گو با سلیمان لایق

توسط - هفتم ثور و نقدی از درون در گفت‌گو با سلیمان لایق

تحولات هفت و هشتم ثور که سه دهه پیش در افغانستان رخ داد، افغانستان را گاهی تا مرز سقوط مطلق در جنگ های داخلی و هرج ومرج های داخلی به پیش برد. از هجوم نظامی شوری سابق گرفته تا جنگ های داخلی و آمدن طالبان و پس از آن که حکومت وحدت ملی ادامه آن است همه به نحوی از این دو رویداد...