زبان | خبرنامه
تازه ها, زندگی

کله پاچه: اگه نَدَوی تو ره می‌دوانم!

توسط - کله پاچه: اگه نَدَوی تو ره می‌دوانم!

امروز جمعه است و من مثل یک شهروند نمونه راس ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم، دوش گرفتم و برای آماده کردن بدنم بخاطر خوردن یک صبحانه‌ی سنگین آمادگی گرفتم. از آنجایی‌که ما پارکی در شهر خود نداریم، بیرون شدم و به جاده‌ها به دوش‌ پرداختم. از شانس من امروز هوای کابل بارانی و دلنشین است، در غیر آن جاده‌های کابل را...