رهبران طالبان | خبرنامه
تازه ها, گفتگوهای چهارجانبه صلح

ایران و آینده مذاکرات صلح افغانستان

توسط - ایران و آینده مذاکرات صلح افغانستان

دور سوم مذاكرات چهار جانبه «صلح افغانستان» با حضور افغانستان، پاكستان، آمريكا و چين، روز 6 فبروری 2016 در پاكستان برگزار شد. در صورت تداوم اين مذاكرات با حضور نيروهاي معارض داخلي دولت وحدت ملي افغانستان، طالبان به عنوان يكي از بازيگران اصلي داخلي اين كشور و همچنين پذيرفتن نقش همسايگان افغانستان به خصوص ايران، در حل بحران ناامني و بي‌‌ثباتي اين كشور،...