دوره هشتم مذاکرات صلح

تازه ترین تحولات مصالحه؛ آیا گفتگوهای موجود افغانستان را در وضعیت نامعلوم قرار داده است؟

وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه این وزارت در امور صلح افغانستان دور جدید سفرش را به افغانستان و قطر آغاز کرده است...