Tag: داکتر عبدالله

از ناکامی در تغییر ساختار سیاسی تا جلوگیری از تنش های بزرگ داخلی؛ 14 نکته از گفتگوی تلویزیون 1 با دکتر عبدالله

گفت‌وگو با چهره‌های مطرح سیاسی و صحبت بی‌پرده آن‌ها با مردم، می‌تواند تا اندازه‌ای ابهامات در زندگی و کار آن‌ها را در اذهان...