داوودزی | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

داوودزی به پاکستان هشدار داد

توسط - داوودزی به پاکستان هشدار داد

محفل بزرگداشت هشتم مارچ از سوی شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر، با حضور ده‌ها زن در کابل برگزار شد. در این محفل که بیشتر زنانِ تحصیل‌کرده شرکت کرده بودند، بیش از 50 زن فعال در عرصه‌های سیاسی، مدنی، نظامی، ادبی و هنری تقدیر شد. محمد عمر داوود‌زی وزیر پیشن امور داخله افغانستان، در این مراسم به مساله صلح پرداخت و  گفت که...