دانشگاه امریکایی در افغانستان | خبرنامه
تازه ها, زندگی

نمایشگاه کاریابی ابتکار دانشگاه آمریکایی افغانستان

توسط - نمایشگاه کاریابی ابتکار دانشگاه آمریکایی افغانستان

هفته گذشته ابتکار بدیعی از سوی دانشگاه آمریکایی افغانستان در کابل برگزار شد. این ابتکار تحت عنوان نمایشگاه کاریابی با اشتراک چندین شرکت و سازمان معتبر بین المللی و ملی که خواهان استخدام کارمند در بخش های مختلف خود بودند، برگزار گردید. در این نمایشگاه که روز پنج شنبه هفته گذشته برگزار شده بود، بیش از پنجصد دانشجو فرصت یافتند تا از نزدیک...