خبرنامه، اشرف غنی، نارندرا مودی، افغانستان، هند، تولد | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

گرامی‌داشت تولد به سبک هندی

توسط - گرامی‌داشت تولد به سبک هندی

تویت مودی تولد اشرف غنی را جهانی ساخت پیام تبریکی تویتری نارندرا مودی نخست وزیر هند به مناسبت تولد رییس‌جمهور غنی، حاشیه‌های بیشتر از متن در تویتر برپا کرده و توجه رسانه‌های مهم جهانی را در پی‌داشته است. روز جمعه هفته گذشته، نخست وزیر هند که به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی مشهور است، در ادامه دیپلماسی تویتری جهانی خود، پیامی به آقای غنی فرستاد و...