جی7 | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

چهارمین میزبان در انتظار فرصت دیگر

توسط - چهارمین میزبان در انتظار فرصت دیگر

نشست گروه به اضافه هفت (+g7) امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در کابل، آغاز به کار کرد. این چهارمین نشست گروه موسوم به اضافه هفت است که دایر می‌شود. در این نشست که رییس جمهور افغانستان آن را آغاز نمود، روی مبارزه با فساد در سال جدید خورشیدی در افغانستان تاکید گردید. اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در عین حال ضمن تاکید بر دولت داری...