جنگ های داخلی | خبرنامه
تازه ها, روایت سیاسی

هفتم ثور و نقدی از درون در گفت‌گو با سلیمان لایق

توسط - هفتم ثور و نقدی از درون در گفت‌گو با سلیمان لایق

تحولات هفت و هشتم ثور که سه دهه پیش در افغانستان رخ داد، افغانستان را گاهی تا مرز سقوط مطلق در جنگ های داخلی و هرج ومرج های داخلی به پیش برد. از هجوم نظامی شوری سابق گرفته تا جنگ های داخلی و آمدن طالبان و پس از آن که حکومت وحدت ملی ادامه آن است همه به نحوی از این دو رویداد...