جنرالان پاکستانی | خبرنامه
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

هیولای پاکستان

توسط - هیولای پاکستان

در رمان  ماری شیلی، "فرانکستاین" “به عنوان” دانشمند “و محور رمان” که از مرگ مادرش غمگین شده بود، تصمیم می گیرد تا یک نمونه انسانی دیگر را در آزمایشگاه خود خلق نماید. اما به جای یک انسان، مخلوق او یک غول عجیب و غریب با چشمان زرد رنگ، پوست سخت و سنگین و وضعیت بی ثبات و خشن به وجود می‌آید....