تفریح و سرگرمی

تست بینایی گیلاس پنهان: تنها 1 درصد از مردم می توانند گیلاس را در بین میوه ها و سبزیجات پیدا کنند

تصویر بالا یک آزمون سرگرم کننده برای آزمایش قدرت بینایی چشمان شما است. چالش این است: آیا می توانید گیلاس مخفی شده در بین میوه ها و سبزیجات پیدا کنید؟