تست هوش

آزمون شناسایی معلم متقلب: آیا می‌توانید بگویید کدام یکی از این 3 نفر خودش را معلم جا زده است؟

بیایید با هم آزمون شناسایی معلم متقلب را حل کنیم. هیجان انگیزتر و سرگرم کننده تر از حل این آزمون جذاب وجود ندارد. در هر قشر و بخشی افراد متقلب…