تزیین شهر کابل | خبرنامه
تازه ها, زندگی

کابل دیدنی‌تر شده است‌!

توسط - کابل دیدنی‌تر شده است‌!

شهرداری کابل در یک اقدام تازه،  چهره شهر کابل را با نصب پرچم‌های ملی افغانستان، ساختن چهار راهی‌ها و سایر نمادهای تزیینی تغییر داده است.  چهره خسته کننده‌ای شهر، به نظر می رسد پس از این امید برای مردم خلق کند و شاید یکی از راه های آرامش دادن به روان باشندگان یک شهر، زیبایی محلی باشد که در آن زندگی می کنند. به...