بیماری معده |
تازه ها, زندگی

در هند؛ زنی که ۶۰ سال غذا نخورده است

توسط - در هند؛ زنی که ۶۰ سال غذا نخورده است

ساراسواتی بای، زن 75 ساله اهل هندوستان ادعا کرده که در 60 سال گذشته غذا نخورده است. او گفته که بعد از 15 سالگی اش، هرگز از خوراکه‌های جامد مانند برنج، نان، میوه و دیگر غذاها استفاده نکرده است. به جز از یک عدد میوه که او در یک هفته می خورد، تمام این مدت یعنی 60 سال را با...