بیمارستان اندراگاندی |
تازه ها

بیمارستان کودکان اندراگاندی؛ ظرفیت محدود و مراجعه گسترده شهروندان افغان

توسط - بیمارستان کودکان اندراگاندی؛ ظرفیت محدود و مراجعه گسترده شهروندان افغان

وزیر صحت عامه‌ی افغانستان گفته که روزانه بین 600 تا 800 کودک بیمار  به شفاخانه‌ی صحت طفل اندراگاندی در شهر کابل مراجعه می‌کنند، در حالی که ظرفیت پذیرش و خدمات رسانی این شفاخانه در یک روز به حد‌اکثر 350 کودک می‌رسد.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه‌ی افغانستان با نشر این خبر در صفحه‌ی فیسبوک‌ خود گفته است که این...