بیماران افغان |
تازه ها, روایت اقتصادی

توریزم درمانی در هندوستان؛ ۲۰۰ هزار بیمار افغان و مصرف ۲۴۰ میلیون دالر در خارج از افغانستان

توسط - توریزم درمانی در هندوستان؛ ۲۰۰ هزار بیمار افغان و مصرف ۲۴۰ میلیون دالر در خارج از افغانستان

مشتری‌های افغانی شفاخانه‌های هندوستان، روز به روز در حال گسترش است. هند روزانه پذیرای بیش از صدها افغان است که برای تداوی به این کشور سفر می‌کنند. سفری که به گفته‌ی تعدادی از این بیماران، برای آنان بیش از چند هزار دالر هزینه بر می‌دارد.

بیشتر این بیماران، نبود خدمات صحی، داروهای بی‌کیفیت و تشخیص نادرست داکتران افغانی را علت...

تازه ها, زندگی

کمک به بیماران کلیوی؛ فراخوان کمک به راه اندازی مرکز دیالیز برای درمان رایگان در کابل

توسط - کمک به بیماران کلیوی؛ فراخوان کمک به راه اندازی مرکز دیالیز برای درمان رایگان در کابل

طاهره دختر 18 ساله‌ای است که هر هفته به بیمارستان جمهوریت مراجعه می‌کند تا دیالیز شود. او از دو سال قبل به بیماری کلیه دچار شد اما پس از اینکه تداوی طولانی او در بیمارستان‌های افغانستان به نتیجه‌ای نرسید، به پاکستان منتقل شد.

داکتران در پاکستان به علت اینکه بیماری کلیه او شدت یافته بود، یکی از کلیه‌هایش را برداشتند....