بیدار شدن |
تازه ها, زندگی

پژوهش جدید؛ افرادی که با اولین زنگ ساعت صبحگاهی از خواب نمی‌پرند، باهوش‌تر، خلاق‌تر و خوشحال‌تر اند

توسط - پژوهش جدید؛ افرادی که با اولین زنگ ساعت صبحگاهی از خواب نمی‌پرند، باهوش‌تر، خلاق‌تر و خوشحال‌تر اند

کسانی که تنبل اند و دیر می خوابند و با زنگ ساعت شان از بستر بیرون نمی شوند، اغلب آدم های تنبل و ناکارآمد گفته می شوند. اما اخیرا، گفته شده که آنان ممکن است هوشمند تر، خلاق تر و حتی شاید خوشحال تر از آن‌هایی باشید که در اولین زنگ ساعت از خواب می پرند. جغدهای شب ممکن هوشمندتر اند پژوهش بریتانیایی تحت عنوان...