بورد کرکت افغانستان |
تازه ها, زندگی

پیروزی بر سنگاپور؛ تیم کرکت ۱۹ سال افغانستان دومین حریفش را شکست داد

توسط - پیروزی بر سنگاپور؛ تیم کرکت ۱۹ سال افغانستان دومین حریفش را شکست داد

تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان با بدست آوردن هفت ویکت سنگاپور را شکست داد. بر اساس قرعه کشی توپ زنی را اول سنگاپور آغاز کرد. تیم سنگاپور در 26.1 دور تمام بازیکنان اش را از دست داد و فقط توانست 92 دوش را انجام دهند.

بورد کرکت افغانستان گزارش داده که در این مسابقه یوسف زازی 5،...