بودجه دولت افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

تایید طرح بودجه ۹۷؛ نکته‌هایی در مورد بودجه‌ی مالی سال آینده‌ افغانستان

توسط - تایید طرح بودجه ۹۷؛ نکته‌هایی در مورد بودجه‌ی مالی سال آینده‌ افغانستان

کابینه‌ی افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهوری این کشور، کلیات طرح بودجه‌ی ملی سال مالی 1397 را تایید کرد.

 در این گزارش به موارد مهم این بودجه پرداخته شده که قرار است پس از تکمیل شدن به مجلس افغانستان ارایه شود.

مجموع بودجه

براساس این طرح، مجموع بودجه برای سال مالی 1397 خورشیدی بالغ بر 357...