بهترین عکاس ها |
تازه ها, زندگی

جلوه‌های هستی؛ ۹۶ عکس طبیعی که یک‌بار می‌تواند شکار شود

توسط - جلوه‌های هستی؛ ۹۶ عکس طبیعی که یک‌بار می‌تواند شکار شود

یک عکاس خوب مانند یک مهندس اندازه گیری می کند، مانند یک فیلسوف فکر می کند و دنیا را مانند یک شاعر می بیند. عکاسان یا حتی ‌آن‌هایی که الفبای عکاسی را می‌دانند، شاید این اصطلاح معروف را به تمام عکاسی خلاصه کنند. خبرنامه با الهام از این نگرش مجموعه ای از تصاویری که با چشم جهانبین و متفاوت نگرسته شده را در...