بهای افغانی |
تازه ها, روایت اقتصادی

سیاست پمپاژ دالر؛ بهای افغانی چگونه ثابت نگه داشته می‌شود؟

توسط - سیاست پمپاژ دالر؛ بهای افغانی چگونه ثابت نگه داشته می‌شود؟

بانک مرکزی افغانستان در هفته، سه‌بار دالر آمریکایی را طی یک رقابت آزاد وارد بازار مالی این کشور می کند. روز گذشته نیز این بانک حدود 18 میلیون دالر را برای بانک‌های واجد الشرایط به داوطلبی گذاشت. مقام‌ها در بانک مرکزی افغانستان، می‌گویند که در حال حاضر برای کنترول پول‌های در گردش و جلوگیری از انفلاسیون پولی، این تنها سیاست موثر در بازار ارز...