بنیاد تغذیه و آموزش بین المللی |
تازه ها, روایت اقتصادی

سویابین؛ بدیل دوم خشخاش و نبض کاهش سوءتغذیه در افغانستان

توسط - سویابین؛ بدیل دوم خشخاش و نبض کاهش سوءتغذیه در افغانستان

جدیدا افغانستان شاهد رشد چشم‌گیر تولید سویابین است؛ گیاهی که تقریبا کشت آن در افغانستان سراسری شده و مورد استقبال گسترده کشاورزان افغان قرار گرفته است.

در این زمینه، نهادی که به صورت گسترده کار می‌کند، بنیاد تغذیه و آموزش بین المللی می‌باشد. این بنیاد اعلام کرده که کشت "سویابین" در افغانستان به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته است. براساس...