بلند منزل ها |
تازه ها, زندگی

شهرداری کابل: مارکیت‌های غیر معیاری بسته می‌شود

توسط - شهرداری کابل: مارکیت‌های غیر معیاری بسته می‌شود

مسوولان شهرداری کابل از ایجاد مصوبه جدیدی برای بلندمنزل‌ها و مارکیت‌های تجارتی در کابل خبر می‌دهند. آنان می‌گویند هر بلند منزل و مارکیت که با معیارهای مصوبه جدید شان برابر نباشد، از طرف این ارگان بسته شده واجازه فعالیت داده نمی‌شود. عبدالقادر آرزو، سخنگوی شهرداری کابل به خبرنامه گفت که شهرداری کابل یک مصوبه جدید را ترتیب کرده است که شامل تمام ویژگی‌های یک...