برکناری احمدضیا مسعود |
تازه ها, روایت سیاسی

آغاز ریزش تیم رییس‌جمهور افغانستان؛ احمد ضیا مسعود برکنار شد

توسط - آغاز ریزش تیم رییس‌جمهور افغانستان؛ احمد ضیا مسعود برکنار شد

محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان فرمان برکناری احمد ضیا مسعود، نماینده‌ی فوق‌العاده اش را در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب صادر کرد. در اعلامیه‌ی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رییس جمهور این کشور به تاسی از حکم فقره 13 مادة 64 قانون اساسی افغانستان، فرمان عزل احمد ضیا مسعود، نمایندة فوق العادة رئیس جمهوری در امور...