برنامه‌ی صداقت در چین |
تازه ها, زندگی

برنامه‌ تازه‌‌ چین؛ مردم این کشور چاره‌ای جز خوب‌بودن ندارند

توسط - برنامه‌ تازه‌‌ چین؛ مردم این کشور چاره‌ای جز خوب‌بودن ندارند

حزب کمونیست چین می‌خواهد با استفاده از داده‌های شبکه‌های مخابراتی، مردم این کشور را به انجام رفتار خوب ترغیب کند. شما خودتان را در جهانی تصور کنید که در آن دولت بر تک تک اعمال شما ناظر باشد. چین با داشتن نزدیک به یک میلیارد و 400میلیون نفوس، چنین کاری را قرار است انجام بدهد. نظام دیکتاتوری چین، بر تک تک اعمال افراد در...