برق وارداتی افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

بازار سوال برانگیز نفت افغانستان؛ ۴ میلیون تن واردات نفتی و ۱٫۶ میلیون تن نفت معیاری

توسط - بازار سوال برانگیز نفت افغانستان؛ ۴ میلیون تن واردات نفتی و ۱٫۶ میلیون تن نفت معیاری

مقام‌های ریاست نورم و استندرد افغانستان مى‌گويند که از 4میلیون تن نفت مصرفی افغانستان تنها 1.6 میلیون تن آن توسط این ریاست تثبیت و نظارت می‌شود و بقیه‌ی آن به گونه‌ی قاچاقی و بدون تثبیت وارد بازار این کشور می‌گردد.

معیارهای افغانستان برای نفت‌های وارداتی، با کیفیت 90 می‌باشد، اما به گفته‌ی مسوولان ریاست نورم و استندرد افغانستان، نفت‌های که...

تازه ها, روایت اقتصادی

تکمیل طرح ۵ ساله خودکفایی انرژی؛ ۲۰۲۲ آغاز تولید ۲ هزار میگاوات الکتریسته در افغانستان

توسط - تکمیل طرح ۵ ساله خودکفایی انرژی؛ ۲۰۲۲ آغاز تولید ۲ هزار میگاوات الکتریسته در افغانستان

مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند این وزارت طرح پنج‌ساله خودکفایی انرژی را تکمیل کرده است که بر اساس این طرح، افغانستان تا 5 سال آینده در حدود 2 هزار میگاوات برق تولید خواهد کرد.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان که دیروز دوشنبه در نشستی در کابل حرف می‌زد، گفت که " ﭘﻼﻥ پنج‌ساله ﻭﺯاﺭﺕ اﻧﺮژي...