برف‌باری |
تازه ها, زندگی

کشور دیدنی؛ برف افغانستان از سیاست‌مدار تا شهروند عادی را به وجد آورد

توسط - کشور دیدنی؛ برف افغانستان از سیاست‌مدار تا شهروند عادی را به وجد آورد

پوشش سفید طبیعت امروزی باعث خوشحالی تعداد زیادی از افغان‌ها شده است. نمای سفید شهر کابل نه تنها برای شهروندان عادی پایتخت "دیدنی‌تر" شده بل‌که شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی نیز از این نمای سفید بهره گرفته، عکس های برفی شان را به اشتراک گذاشته اند. شماری از شهروندان با شادی در میان برف قدم می زنند و می گویند که می شود حالا در...