بررسی اوضاع سیاسی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

وضعیت افغانستان روی میز شورای امنیت؛ وقوع بیش از ۵ هزار رویداد امنیتی در سایه مخالفت‌های سیاسی

توسط - وضعیت افغانستان روی میز شورای امنیت؛ وقوع بیش از ۵ هزار رویداد امنیتی در سایه مخالفت‌های سیاسی

یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش فصل‌وار خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کرده و گفته که حکومت وحدت ملی افغانستان با مخالفت‌های روزافزون شخصیت‌های سیاسی این کشور مواجه است.

تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارایه این گزارش گفته که دوام مخالفت‌های روزافزون سیاسی در...