برخورد دوگانه |
تازه ها, روایت سیاسی

گفتمان سانسور؛ اقدام رییس جمهور، حاشیه‌های سخنان سخن‌گو و نگرانی از وضعیت آزادی بیان در افغانستان

توسط - گفتمان سانسور؛ اقدام رییس جمهور، حاشیه‌های سخنان سخن‌گو و نگرانی از وضعیت آزادی بیان در افغانستان

نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان نسبت به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در  این کشور ابراز نگرانی کرده و نحوه برخورد رییس جمهور افغانستان با خبرنگاران در کنفرانس خبری روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری را "غیر قابل قبول و به شدت نگران‌کننده" دانسته اند. اجازه‌ندادن رییس جمهور به طرح سوالات خبرنگاران برخی رسانه‌ها به دلیل این که خارج از موضوع کنفرانس عنوان...