برات علی باتور |
تازه ها, زندگی, هشت مارچ 2017

سکوی سخن تد (TED)؛ ۶ سخن‌ران افغان در روایت جهانیِ افغانستان

توسط - سکوی سخن تد (TED)؛ ۶ سخن‌ران افغان در روایت جهانیِ افغانستان

مجموعه‌ی TED یک سازمان غیر انتفاعی است که با شعار «گسترش ایده‌های ارزشمند» ایجاده شده است. «تد» نخستین بار در سال ۱۹۸۴ به عنوان یک کنفرانس چهار روزه در کالیفرنیا برگزار شد که موسس آن ریچارد سول ورک‌من ( Richard Saul Workman) بود. اما سمینارهای دوره‌ای آن از سال ۱۹۹۰ شکل گرفت. اجرای برنامه‌های تد بیشتر روی تحقیقات و دانش و فرهنگ در قالب...