بحران سیاسی |
بازتاب خبرهای 13 ثور 1399, روایت زنده

عبدالله: پیشرفت‌هایی برای حل بحران سیاسی صورت گرفته؛ امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود

توسط - عبدالله: پیشرفت‌هایی برای حل بحران سیاسی صورت گرفته؛ امیدواریم هرچه زودتر نهایی شود

عبدالله عبدالله، که خود را رییس‌جمهور "دولت همه‌شمول" می داند، می گوید  توافق هایی روی اصول برای حل بحران میان ارگ و سپیدار صورت گرفته و اکنون کار روی جزییات و نهایی سازی توافق میان دو طرف ادامه دارد.

عبدالله عصر روز گذشته (جمعه، 12ثور) گفته است، مدتی است برای حل بحران سیاسی، در پی تلاش‌های خیرخواهانه‌ شخصیت‌های ملی، مذاکراتی...