بتاش |
تازه ها, روایت اقتصادی

ازبکستان و افغانستان؛ دو کشور محاط به خشکه باهم دست همکاری دادند

توسط - ازبکستان و افغانستان؛ دو کشور محاط به خشکه باهم دست همکاری دادند

هیات مذاکره کننده افغانستان با ازبکستان امروز در یک نشست خبری در کابل، از گسترش روابط اقتصادی هردو کشور خبر دادند و گفتند که این دو کشور بخاطر حمل و نقل اموال تجارتی‌شان به کشورهای دیگر، به یک‌دیگر نیاز دارند. محمود بلیغ، سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان در این نشست مطبوعاتی گفت که ازبکستان آماده‌است تا با افغانستان در بخش ساخت سرک، خط آهن،...