بازی های دوستانه افغانستان |
تازه ها, زندگی

تنش‌های درونی کرکت بورد؛ ۳۰ کارمند این اداره به رسم اعتراض کارهای خود را ترک کرده‌اند

توسط - تنش‌های درونی کرکت بورد؛ ۳۰ کارمند این اداره به رسم اعتراض کارهای خود را ترک کرده‌اند

برخی از کارمندان کریکت بورد افغانستان از کار دست کشیدند. این کارمندان که تعداد شان به سی نفر می‌رسد، به رسانه‌ها گفته اند که نسبت به آنچه که عملکرد ضعیف رییس این بورد می‌دانند، به رسم اعتراض از کار شان دست کشیده اند.

آن‌ها تاکید کرده که عملکرد عاطف مشعل، رییس این بورد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. عزیز...