بازی های اعتیاد آور |
تازه ها, زندگی

دنیای بازی‌های کامپیوتری؛ از کندی‌کرش تا قهرمانان پولادین

توسط - دنیای بازی‌های کامپیوتری؛ از کندی‌کرش تا قهرمانان پولادین

در چند سال اخیر با همگانی شدن گوشی های هوشمند و کاهش بهای انترنت و در کنار آن بیکاری تعدادی زیادی را به دنیای تخیل و بازی های کامپیوتری کشانده است. گیم های که در ابتدا تنها تعدادی از افراد برای سرگرمی از آن استفاده می کرد، امروزه به پدیده اعتیاد آور زندگی برای همه به ویژه برای دانشجویان و دانش‌آموزان در سطح شهر...