بازگشت پناه‌جویان |
تازه ها, زندگی

برگشت اجباری؛ ۱۰ هزار پناه‌جوی افغان از اروپا به کابل رسیده‌اند

توسط - برگشت اجباری؛ ۱۰ هزار پناه‌جوی افغان از اروپا به کابل رسیده‌اند

روند بازگشت مهاجران افغان طبق تفاهم‌نامه افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل ادامه دارد. دیروز سه شنبه مهاجران سویدن به کابل رسید و قرار است فردا پنج‌شنبه مهاجران مقیم آلمان، به کابل برسد. مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان می‌گویند که تاهنوز 10 هزار پناه‌جوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتانده شده اند. اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان به خبرنامه...