بازگشت دادن مهاجرین |
تازه ها

در عالم مهاجرت؛ زن ۱۰۶ ساله افغان در شوک رد درخواست پناهندگی سکته کرد

توسط - در عالم مهاجرت؛ زن ۱۰۶ ساله افغان در شوک رد درخواست پناهندگی سکته کرد

رسانه‌ها گزارش داده که یک پیرزن 106 ساله اهل افغانستان پس از آن که از درخواست پناهندگی اش از سوی دولت سویدن رد شد، سکته‌ی مغزی کرده است.

این زن که بی‌بی حال اوزبیکی نام داشت در سال 2015 همراه با 16 عضو خانواده اش که شامل پسر و نواده‌هایش می شد، پس از سفر به...