بازگشت تیم دختران روبات ساز |
تازه ها, زندگی

استقبال گسترده؛ بازگشت دختران روبات ساز افغان به کابل

توسط - استقبال گسترده؛ بازگشت دختران روبات ساز افغان به کابل

دختران روبات ساز افغانستان با دستاورد بزرگ از مسابقات جهانی روباتیک در واشنگتن، امروز به کابل بازگشتند.

بازگشت این دانش آموزان روبات ساز پس از کسب مدال نقره، در فرودگاه کابل با استقبال گرم شماری از مقام‌های ارشد حکومت افغانستان و شهروندان این کشور روبرو شده است.

افغانستان با اشتراک این دختران در مسابقات جهانی روبات‌ها توانست در بخش...