بازنگری حوزه های انتخاباتی |
تازه ها, روایت سیاسی

بازنگری مراکز رای‌دهی؛ کمیسیون انتخابات افغانستان و ادامه نگرانی‌ها در مورد تامین امنیت و بودجه

توسط - بازنگری مراکز رای‌دهی؛ کمیسیون انتخابات افغانستان و ادامه نگرانی‌ها در مورد تامین امنیت و بودجه

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته‌اند که روند ارزیابی مراکز رای‌دهی و متوازن‌سازی این مراکز را آغاز کرده و تا 45 روز آینده آن را به پایان می‌رسانند. این روند روز گذشته آغاز شده است.

هدف از این روند، مشخص نمودن مراکز رای‌دهی در سراسر افغانستان و همچنان انتقال مراکز از املاک شخصی به مکان‌های عمومی مانند مکتب،...