بازسازی پروژه های آبیاری |
تازه ها, روایت اقتصادی

در ۳ ولایت؛ امضای ۹۰ قرارداد بازسازی با بودجه ۶۶۲ میلیون افغانی

توسط - در ۳ ولایت؛ امضای ۹۰ قرارداد بازسازی با بودجه ۶۶۲ میلیون افغانی

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان از امضای قرارداد 90 پروژه آب‌یاری به ارزش 662 میلیون افغانی خبر داده است که قرار است در ولایت‌های کابل، لوگر و پروان عملی گردد.

مقامات این وزارت در نظر دارند تا در چارچوب برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی، ده‌ها کانال وزارت زراعت، آب‌یاری و مال‌داری را با همکاری مالی «IFAD» یا صندوق انکشافی زراعت...