بازار کفش دوزی افغانستان |
تازه ها, روایت اقتصادی

بازگشت به گذشته پرافتخار؛ رشد ۹۰ درصدی تولید کفش در چهار سال اخیر در افغانستان

توسط - بازگشت به گذشته پرافتخار؛ رشد ۹۰ درصدی تولید کفش در چهار سال اخیر در افغانستان

مسوولان اتحادیه کفش‌دوزان افغانستان می‌گویند که صنعت تولید بوت در این کشور در چهار سال اخیر به‌گونه‌ی چشم‌گیری رشد کرده است. به گفته‌ی آنان این کشور در حال حاضر حدود 4و نیم تا 5 میلیون عدد کفش‌های چرمی و غیر چرمی تولید می‌کند.

اتحادیه‌ی بوت‌دوزان افغانستان تاکید دارد که آن ها در حال حاضر ظرفیت تولید بیش از 13 میلیون...