بارداری زنان |
تازه ها, زندگی

افزایش سرطان سینه؛ آنچه که باید در مورد این بیماری بدانید

توسط - افزایش سرطان سینه؛ آنچه که باید در مورد این بیماری بدانید

وزارت صحت افغانستان برنامه آگاهی دهی در مورد سرطان سینه را آغاز کرده است. برنامه آگاهی عامه در مورد سرطان سینه، روز گذشته در حالی راه اندازی شد که طبق گزارش‌ها، افغانستان در ردیف کشور‌هایی قرار دارد که این بیماری در آن‌ها رو به افزایش است.

برنامه آگاهی دهی در مورد راه‌های جلوگیری از سرطان سینه قرار است، در ۵...