انفجار غرب کابل |
تازه ها, زندگی

زندگی تلخ مادر بلندهمت؛ سامره جعفری، قربانی گم‌نام و خانواده در حال نابودی

توسط - زندگی تلخ مادر بلندهمت؛ سامره جعفری، قربانی گم‌نام و خانواده در حال نابودی

هر رویداد امنیتی در افغانستان خانواده‌های را به ماتم می‌نشاند و فرزندانی را یتیم و بی‌کس می‌کند. این روزها، بسیاری از شهروندان افغان می‌گویند که صبح با دل نگرانی از خانه بیرون می‌شوند بدون آن که امیدی برای برگشت داشته باشند.

رویداد دوشنبه دوم اسد نیز خانواده‌های از فقیر‌ترین مردم پایتخت را ماتم زده‌ کرده‌ است. در بین قربانیان این...