انتظار برای صاحب |
تازه ها, زندگی

رسم وفاداری؛ سگی که جهان را شوکه می‌کند

توسط - رسم وفاداری؛ سگی که جهان را شوکه می‌کند

از سابق گفته اند، وفا را باید از سگ بیاموزید. سگ دیترویتی که در کنار وسایل دور انداخته‌‌شده‌ صاحبان خود صبح تا شب پاسبانی می‌دهد و منتظر است تا آنان برگردند. می‌گویند سگ ها تا آخرین لحظه کنار شما خواهند ماند اما زمانی که شما آنان را رها کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ صاحبان این سگ پیتبال، او را در کنار جاده رها کرده است...