امنیت و کارزارهای انتخاباتی |
تازه ها, روایت سیاسی

فاریاب در میان ناامنی ها؛ آیا شهروندان این ولایت به پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد؟

توسط - فاریاب در میان ناامنی ها؛ آیا شهروندان این ولایت به پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد؟

ولایت فاریاب یکی از ولایت‌های شمالی کشور است که در این اواخر با وضعیت وخیم امنیتی رو به رو است.

فاریاب با 13 واحد اداری 7 روز دیگر شاهد انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود اما آن‌چه در این انتخابات برای شهروندان آن مهم است تهدیدات امنیتی بلند در این ولایت است.

9 ولسوالی با تهدیدات بلند

ولسوالی‌های قیصار،...