امنیت راه های ترانزیتی |
تازه ها, روایت نظامی - امنیتی

عملیات ولید ۳۴؛ تلاش ارتش برای تأمین امنیت پایدار شاهراه جوزجان ـ بلخ به سوی بندر آقینه

توسط - عملیات ولید ۳۴؛ تلاش ارتش برای تأمین امنیت پایدار شاهراه جوزجان ـ بلخ به سوی بندر آقینه

مقامات ارتش در شمال افغانستان تأکید دارند که با تکمیل عملیات ولید 34 که تاکنون 70 درصد پیش رفته، امنیت راه ترانزیتی جوزجان ـ بلخ تأمین خواهد شد.

حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال افغانستان به خبرنامه گفت، این عملیات به خاطر تأمین امنیت مسیر شاهراه جوزجان ـ بلخ صورت گرفته و مناطق تا حد فاصل ولایت...